Privacyverklaring

Autopermaand.nl respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor Autopermaand.nl het uitgangspunt bij al haar activiteiten. Autopermaand.nl zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het afsluiten en uitvoeren van een private leaseovereenkomst en in algemene zin om de interesse voor ons private lease product Autopermaand.nl te meten, houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Verder verwerken wij de gegevens wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Voor de analyse van onze website Autopermaand.nl verwerken wij persoonsgegevens anoniem/niet herleidbaar voor statistische doeleinden en ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten.

Klik hier om de laatste en volledige versie van onze privacyverklaring te downloaden.